KRDP

Katolickie Radio Diecezji Płockiej w Internecie

FARA CIECHANÓW LIVE - 96kbps

Link zbiorczy – Do obsługi strumienia AAC+ zalecamy programy Winamp lub VLC, który jest dostępny na większość systemów operacyjnych.